THỜI GIAN LÀM VIỆC: THỨ 2 - CHỦ NHẬT | 7:00 - 19:00 - Hotline : 0913.038.790 - 0816.161.999 - 0211.629.68.88
NHA KHOA PHẠM HÙNG

CHỈNH NHA HÀM CHEN CHÚC CÓ NHỔ RĂNG

02-09-2017 13:18

Nhổ răng trong chỉnh nha luôn là một điều tất yếu đối với những bệnh nhân có sự chen chúc răng nhiều . Múc đích chính là tạo khoảng hoặc giảm hô .... Nha khoa PHẠM HÙNG luôn đưa ra những kế hoạch chính xác cho từng bệnh nhân 

Rất vui khi bệnh nhân sau khi nghe tư vấn của bác sĩ và đã quyết định chỉnh nha có nhổ răng 

Chúng ta sẽ đợi kết quả cuối cùng của bệnh nhân nhé